HIZLI YOL YENİLEME MAKİNASI (Video)

tl4 Eskiyen ve yenilenmesine ihtiyaç duyulan yollar günün şartlarına uygun olarak yenilenmektedir. Yol yenileme makinesi mevcut demiryollarındaki ray ve traversi değiştirdiği gibi bazı tipleri yeni yapılacak yollarda ray ve traversi serme işlemini yapmaktadır.
Mevcut hatlardaki ray ve traversleri seri bir şekilde değiştirme özelliğine sahiptir. Ortalama saatte 250 metre yol yenilemesi yapabilmektedir.

Günlük programa (yenilenecek yol miktarına) göre yeterli miktarda travers yüklenmiş travers vagonları ile işe başlanmaktadır. Dizide bir adet boş vagon bulunur.hattan çıkan traversler bu boş vagona kreyn vasıtasıyla taşınır aynı kreyn yeni traversleri makineye taşır ve yola serilir. Daha önce hatta serilen yeni ray döşenen yeni traversler üzerine konur. Makinenin orta bojisi kızak üzerinde hareket eder. Gidiş istikametine göre dizinin baş tarafı eski yolda, arka tarafı yeni döşenen yolda seyreder.
Daha önce 500-600 işçi ile yapılabilen yol yenileme işlemleri makine kullanımı ile birlikte 80 işçi ile yapılabilmektedir.
Yol yenileme treni kot ve eksen kazıklarını dikkate alarak yolu kotunda ve ekseninde döşer. Yol Yenileme makinesinin kullanılmasıyla yenilenen yolların standardı yüksek konforlu ve aynı zamanda seri olarak yapılması sağlanmıştır. Ayrıca yoldaki eski malzemeler özellikle traversler hemen toplanmakta ikinci bir iş yapılması önlenmektedir.
120 – 180 metreye cebire bağlantısı veya kaynağı yapılmış raylarla yenileme yapılabilmektedir.
Yol yenileme makinesinin diğer bir özelliği de kaza neticesi traversleri hasarlanmış yollarda mevcut rayları kullanarak eski traversleri yenileriyle değiştirebilmesidir. 1 işçinin günde 2 travers değiştirebildiği bir durumda 10 km lik yolun travers değişimi için gerekli işçilik ile makinenin bu işi en fazla 10 günde bitirebileceği dikkate alındığında ne kadar önemli bir makine olduğu anlaşılacaktır.
Yol yenileme makinesi; tahrik vagonu, emniyet vagonu ve 12 adet travers vagonu ile yol yenileme treni haline dönüşür. Çalışma mahalline kadar lokomotifle götürülür. Çalışma mahallinde kendi cer gücü ile hareket eder. Travers vagonlarının üzerinde her iki yanda kreyn yürüyebileceği raylar vardır. Vagonlar birbirlerine köprülerle bağlanır. Tahrik vagonu aynı zamanda eski ve yeni traverslerin konulabildiği yerdir. Yeni traversler bu vagon üzerinden hatta serilir. Eski yoldan çıkan traversler bantlarla bu vagonda toplanarak 16-20 adet olunca kreyn vasıtasıyla taşınarak sondaki vagondan başlamak üzere yerleştirilir.
Yenilemenin başlangıç noktasına getirilen makineye ağızlık açmak için raylar kesilir ve yan tarafa açılır.10 traverslik bir araya kızak konularak makinenin orta bojisi bu kızak üzerine oturtularak sabitlenir. Makine hareket ettirilir. Kızak arkasındaki eski traversler alınır. Kazıyıcı bıçak yol kotuna göre zemini düzeltir. Sensörler vasıtasıyla ayarlanan aralıklarla yeni traversler hatta konur.Yeni raylar yeni traverslere bağlanır. Üst üste iki bant vardır. Altta yeni üstte eski traversler bulunur. Tahrik vagonuna konulan yeni traversler bu bantlar vasıtasıyla hatta yerleştirilir.
Yol yenileme makinesinin çalışması arıza veya bir engel çıkması durumunda durdurulur. Bunun için bir çok noktada emniyet şalteri vardır. Makinenin durması halinde traversleri hatta eşit aralıklarla bırakan mekanizmanın yeniden ayarlanması ve traverslerin eşit aralıklarla hatta serilmesi sağlanmalıdır. İhmali halinde yoldaki travers aralıklarının eşitlenmesi çok zaman ve emek gerektirir. Bunun için makinenin her duruşunda travers aralıkları kontrol edilmelidir.
Döşenen yolda teşkil edilen contalarda imbisat paylarının (genleşme aralığı) eşit olması ve ray başlarının gönyesinde olması gerekmektedir.Bunu temin için yol yenilemesine başlanırken yeni rayların hazırlığı sırasında contalarda bırakılan boşluklar, yenileme sırasında raylarının itme ve çekme kuvvetlerine maruz kalması nedeniyle değişeceğinden, contalara kal (hava sıcaklığına göre) konulur. Kaller rayların traverslere bağlanmasından sonra toplanır.
Yol yenileme makinesinin verimli çalışabilmesi için yapılacak ön hazırlık çok önemlidir. Yenilemesi yapılacak kesimde makinenin bantlarına sığmayacak büyüklükteki traversler (travers ahşap ise) kesilmelidir. Eski yolda travers araları fazla açık olmamalı peş peşe kırık ve patlak travers bulunmamalıdır. Travers aralarında yeterli balast olmalı travers yatakları oynamamış olmalıdır. Çünkü makinenin kızağı travers üzerinden geçerken takılma ve düşmesi söz konusu olur.
Yol yenilemenin günlük programına göre tamamlanmasını takiben ayarlanan noktada eski ray kesilir, altta kalan 10 travers işçiler tarafından çıkartılır, zemin düzenlenir. Yeni traversler konur, yeni ray eski raya bağlanır ve yol trafiğe açılmak üzere tamiri yapılır.
Çıkan rayla konan rayların cinsi birbirinden farklı olması durumunda araya özel ray konularak iki ray dizisi arasında emniyetli bir bağlama sağlanır. Yenilemesi tamamlanan yol 40 Km/saat süratle trafiğe açılabilir.

16octcb4 27seph7 27seph8 31octn6 tl tl2 

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*