TCDD Sincan-İnönü hızlı tren ERTMS ihalesi

TCDD NET-TCDD LOGOTCDD Sincan-İnönü hızlı tren ERTMS ihalesi

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
TCDD NET
  ERTMS/ETCS Seviye 1 sistemleri üzerine ERTMS/ETCS Seviye 2 sistemlerinin kurulması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2011/23995
1-İdareninTCDD Sincan-İnönü hızlı tren ERTMS ihalesi  TCDD NET
a) Adresi:Malzeme Dairesi Bşk. Talatpaşa Bulvarı No:3 06330 Gar-Altındağ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:03123090515/ 4139-4409 – 03123115305
c) Elektronik Posta Adresi:malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):www.tcdd.gov.tr
2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta      (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Sincan-İnönü hat kesimi
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 550 (beşyüzelli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (1118 nolu oda) Gar/ANKARA
b) Tarihi ve saati:07.04.2011 – 10:00

Hakkında Admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*